لطفا صبر کنید...

منطق و مبانی الکتریکال آسانسور

• منطق: در تعریف منطق باید گفت روش و تشخیص درست اندیشیدن است. کار و روابط منتجه خروجی شما باید در یک چهار چوب ویژه کشف و معرفی شود. که اندیشه در آن چهار چوب از “خطا” مصون میماند. یعنی شما با دانستن منطق هر چیز از افتادن در دام خطا و مغالطه مصون می مانید. در منطق اشیاء و دستگاهها خروجی واحدی باید منتجه شود یعنی در جزییات، اجزا در تناقض با یکدیگر نباشند. فرض کنید شما میخواهید از نقطه A به نقطه Cبروید که مجبور هستید از نقطه Bهم گذر کنید A – B – C : یعنی ابتدا از aبه b و سپس به c میروید یعنی در جزییات نباید در تناقض با کل (که رسیدن به نقطهc میباشد)باشد. خواهش میکنم متن رو با حوصله مطالعه بفر مایید.در منطق آسانسور هم این قانون پا بر جاست. ابتدا درب طبقه بسته شده، سپس پالس فرمان به تابلو رفته وتابلو فرمان بسته شدن درب کابین را میدهد. پس از بسته شدن درب کابین قفل درب طبقه بسته میشود.این منطق پیاده شده در دربهای آسانسور میباشد . یعنی نمیشود قبل از بسته شدن درب کابین قفل درب طبقه بسته شود، این با منطق از پیش تعریف شده برای آن ناسازگار است. پس :

۱٫ ترتیب عملکرد دستگاهها مهم است.
۲٫ قوانین و طریقه عملکرد هر کدام که در کل یک واحد مشخص را پیروی میکند از قبل مشخص و تدوین و پیاده سازی شده است.
۳٫ جزییات و عملکرد هر کدام نباید در تناقض با همدیگر باشند. می بینید در چهار چوب کلی یک منطق یکسان پیروی شده است. ضمنا این منطق نباید با محاسبات و معادلات ذهنی تناقض داشته باشد یعنی یک عقلانیتی مبتنی بر کارکرد صحیح ضمن حفظ ایمنی باید در آن باشد. در مدار فرمان آسانسور هم این منطق وجود دارد. یعنی ابتدا کنتاکتورهای جهت فرمان گرفته وپس از تعیین جهت سرعت مشخص میشود. فرض کنید شما به منزل میخواهید تشریف ببرید ابتدا باید مسیرتان را مشخص بکنید سپس تصمیم به انتخاب وسیله یا سرعت فرمایید.
• در آسانسور مفهومی بنام “سری ایمنی “وجود دارد. یعنی بعد از تکمیل مدارات سری ایمنی آسانسور شما فرمان حرکت را بگیرد پس بدیهی است که ابتدا مدارات سری ایمنی در مدار قرار بگیرند اتصالات آنها بسته شود و سپس فرمان حرکت آسانسور صادر شود, یعنی آخرین جز مدار سری ایمنی فرمان حرکت را بدهد که همان بسته شدن قفل درب طبقه میباشد. این جزیی از منطق آسانسور است که نباید در تناقض با کلیت فرکانها و حرکت آسانسور باشد.

• اجازه بدید تعریف سری ایمنی را که نسبتا تعریف کامل و قابل هضمی است . “سری ایمنی” مجموعه مدارات_ قطعات آسانسور که اتصال الکتریکی و مداری آنها بصورت “سری” میباشد. مفهوم “سریseries”در برق و مدارات یعنی اگر یک قطعه یا اتصالی از مدار، ارتباط آن با کل مدار قطع شد آسانسور بی برق شده و هر کجا باشد متوقف میشود. یعنی در این شکل A_____B_____C_____D اگر ابتدا A به ورودی سری ایمنی جهت برقدار کردن آن وصل باشد (۱۱۰ولتac) انتهای A به ابتدای B وصل است و انتهای B به ابتدای C و به همین ترتیب… هرکدام از المانهای A_B_C میتوانند معرف مجموعه مدارات _ قطعات و دستگاههایی باشند که اتصال سری آنها به همدیگر باعث کارکرد مدار آسانسور و بکلی سیستم آن میشود. بدیهی است اگر در شکل فوق ارتباط و اتصال هرکدام از المانهای A_B_C با مدار قطع شود کل مدار بی برق شده و در نهایت بی برقی آسانسور و توقف آنرا در پی خواهد داشت. چند نکته مهم در مورد مدار سری ایمنی قابل ذکر است:
۱٫ مدار سری ایمنی جزو استاندارد ملی میباشد از هرگونه نوآوری و خلاقیت در ترتیب مدارات باید پرهیز کرد.
۲٫ خرابی _قطعی در مدار سری ایمنی باید باعث توقف آسانسور شود در غیر اینصورت یا یکی از قطعات توسط سرویس کار بی ملاحظه پل bridgeشده است یاکلیت مدار مشکل دارد که باید بررسی شود.
۳٫ پل کردن هر قطعه یا هر مداری از آسانسور یعنی کل آن مداریکه بوده و جزو ایمنی و استاندارد آسانسور میباشد را شما از مدار خارج کرده اید یعنی اصلا بودن و نبودن آنها یکیست! که این بسیار کار خطر ناکیست و شما به پیشواز یک حادثه جدی رفته اید.
۴٫ پل کردن سری ایمنی فقط برای موارد محدود از جمله پیداکردن و رفع خرابی آسانسور مجاز است که بلا فاصله بعد از اتمام کار باید پل برداشته شود و مدار به حالت عادی خود برگردد و هرگونه بهانه از جمله:

• کمبود وقت
• عجله
• پیدا نکردن خرابی
• نبودن قطعه
• بی حوصلگی
• خستگی بهیچ وجه پذیرفته نیست.
• در صورت بودن خرابی باید آسانسور خارج از سرویس و حتی خاموش شود تا رفع کامل خرابی و بهیچ وجه مجاز به استفاده از آسانسور در شرایط خطرناک “پل” نیستیم. سری ایمنی جزو منطق آسانسور است و اگر شما آنرا بخوبی و درست فرا گیرید منطق آسانسور را فرا گرفته اید. اگر شما مثلا بدانید که در آسانسورهای نیمه اتومات لولایی تا هنگامیکه درب بیرون بسته نشده درب کابین فرمان نمیگیردو بعد از بسته شدن درب کابین قفل درب طبقه بسته میشود شما منطق آسانسور را دانسته اید. یا خروجی سری ایمنی شما باعث برقدارکردن بوبین کنتاکتور فرمان آسانسور میشود. سری ایمنی در کلیه آسانسورها و تابلو ها دارای شرایط یکسانی از نظر مداری میباشدو فقط ممکنست از تابلویی به تابلو دیگر اسم ترمینالها فرق کند که مثلا تابلو ما متفاوتست! و گرنه همه تابلوها از یک منطق یکسانی پیروی میکنند. امیدوارم ادای مطلب شده باشد. در آینده در اینمورد بیشتر خواهیم گفت و کلیه مدارهای آسانسور را با هم میشکافیم.
• البته سری ایمنی به سه بخش تقسیم میشود که در ارتباط با یکدیگرند:
۱٫
۱٫ سری ایمنی ثابت چاه همچون حد بالا و پایین و استپ ته چاه و…
۲٫ سری ایمنی متحرک چاه :همچو میکرو سوییچ پاراشوت و استپ روی کابین.
۳٫ سری ایمنی دربها
• اگر بخواهیم منطق آسانسور را تقسیم بندی کنیم باید گفت:
۱٫ منطق الکتریکال
۲٫ منطق مکانیکال
• منطق الکتریکال خود تقسیم میشود به:
۱٫ منطق سری ایمنی
۲٫ منطق دربها که بخشی از سری ایمنی میباشد.
۳٫ منطق مدار فرمان
۴٫ منطق باینری
• منطق مکانیکال شامل :
۱٫ منطق سیستم ترمز ایمنی
۲٫ منطق قفلهای دربها
۳٫ منطق حاکم بر مکانیزم درب طبقه و کابین
۴٫ منطق حاکم بر عملکرد موتور و انتقال قدرت به کابین
۵٫ منطق کاهش انرژی مصرفی توسط جرم تعادل و بالانسی کابین . اگر کلمه منطق زیاد بکار برده شد فقط من باب تاکید بر این موضوع است که روابط بین دستگاهها و قطعات از یک رابطه معقولانه و قابل فهم و چهار چوب بندی شده پیروی میکنند.
لازم بذکر است که تمام مراحل طراحی و ساخت قطعات و دستگاههای آسانسور باید در خدمت این منطقها باشند. همچنین با قوانین استاندارد در تناقض نباشند.
منطق باینری همان ۰ و ۱ دیجیتال هست. که مثلا در طراحی برد کارکدک تعداد طبقات برای توانی از دو ۱^۲ یا… طراحی میشوند. شما ممکن است به روشهای گوناگون به منطق آسانسور دست یابید. ولی آیا قوانین استاندارد را رعایت کرده اید. پس قوانین بالا دستی استاندارد هم برای شما چهار چوبی را مشخص میکند. مثلا سنسور دور انداز ورودی تابلو است که تابلو میفهمد که باید به کنتاکتور دور تند فرمان قطع و کنتاکتور دور کند را در مدار قرار دهد. یا نمراتور های شستیها جزو خروجیهای تابلو میباشند. اینها همگی منطق آسانسور میباشد. که مطمئنا” با عقل و منطق شماهم ساز گار است.
• در آسانسور و تابلو فرمان قطعات شما دارای تیغه های نرمالی باز (در کارکرد عادی باز و پس از تحریک بسته میشوند.)و نرمالی بسته (در کارکرد عادی بسته و پس از تحریک باز میشوند),میباشند. شما با دانستن این موضوع هم بخشی از منطق حاکم بر روابط قطعات و تابلو را میفهمید و هم به شما در نحوه نصب قطعات کمک میکند. همچنین ورودیها و خروجیهای تابلو، ورودیهای تابلو به تابلو فرمان پالس داده و تابلو پس از دریافت پالس قطعات و دستگاهی را فرمان در مدار قرار گرفتن میدهد. و خروجیهای تابلو همان قطعات و دستگاههایی است که فرمان از تابلو میگیرند.
• M O : Nc no تو تابلو فرمان اگه قفل(درب آسانسور) پل باشه تابلو خطا میده و حرکت نمی کنه
• شما هنگام رانندگی با ماشین ناگهان بر روی ترمز نمیزنید ابتدا توسط دنده ها سرعت را کم کرده و سپس میایستید. در آسانسور هم بهمین شکل است شما ابتدا توسط کنتاکتورها سرعت آسانسور را از دور تند به دور کند تبدیل کرده و پس از طی مسافتی آسانسور میایستد. که در تابلو های درایو دار کار دور اندازی توسط درایو صورت میگیرد. بهمین جهت است که در تابلوهای دو دور چهار کنتاکتور داریم دو کنتاکتور برای جهت (بالاو پایین) ودو کنتاکتور هم برای سرعت (دور کند و تند) ولی در تابلوهای درایو دار معمولا بسته به طراحی سه کنتاکتور داریم ، دو کنتاکتور جهت ویکی هم برای ترمز.
• نه همه تابلوها، اگر بر روی IC تابلو نرم افزار آن قرارداده شده و فعال شده باشد.البته اون هم تنظیم داره که در صورت پل بودن بعد از اولین طبقه بایستاد.در صورت پل بودن فرمان بسته شو درب کابین صادر نمیشود. نه اولین طبقه، تغییر جهت حرکت موتور و بدنبال آن آسانسور توسط تغییر دو فاز ورودی توسط کنتاکتورها در مدار قدرت صورت میگیرد.
• الکتریکال آسانسور را اگر بخواهیم تفکیک کنیم. باید گفت:
۱٫ مدار قدرت که ۳۸۰ولت جهت حرکت موتور آسانسور ودر دربهای سه فاز برای حرکت درب کابین میباشد.
۲٫ مدار ۲۲۰ولت جهت ترمز و تامین برق دایم و سر درب کابین میباشد.
۳٫ مدارات فرمان سری ایمنی که ۱۱۰ولت acمیباشد.
۴٫ مدارات سیگنالها و روشنایی ال ای دی ها و نمراتورها ولیمیت سوییچها و لامپ شستی ها که ۲۴ ولت dc می باشد.

• در تابلو های هیدرولیک ابتدا مدار بصورت ستاره (توسط کنتاکتور ستاره) بر قرار شده و سپس به حالت مثلث میرود یعنی کنتاکتور مثلث در مدار قرار میگیرد. که اگر دقت کنید این انتقال فرمان در کنتاکتور ها خیلی سریع انجام میشود. چرا؟ چون در حالت ستاره جریان کمتری از مدار کشیده میشود. ودر دور نامی مدار در حالت مثلث قرار میگیرد. همچنین برای تبدیل ولتاژها از ترانس کاهنده استفاده میشود که چند رنج گوناگون از ولتاژ را در اختیار ما قرار میدهد.در سیستمهای سه فازه متقارن که بار روی هر فاز یکسان است،جریان نول صفر می شود و در واقع نیازی به وجود نول نیست، به عبارت دیگر مجموع جریانهای سه فاز در این حالت صفر می شود.
• ترانس سوییچینگ هم همین کار را میکند منتهی ما یک دی سی صاف و تهی از نویز را داریم. که البته در تابلو های قدیم نبود ودر سری جدید برای کاهش نویز از این ترانسها استفاده میشود.
• طول مسیر سری ایمنی ربطی با ارتفاع ساختمان دارد؟ بله دقیقا”، که البته بهتر است هنگام نصب برای تغذیه ۲۴قسمتهای مختلف از یک ترمینال استفاده نکنیم تا نویز یک قسمت در قسمت های دیگر نیافتد.
• لازم است از یک سیم ۲۴ هم برای تغذیه شستی های کابین و هم برای تغذیه شستی های طبقات استفاده نشود و این دو از هم تفکیک شوند. در ضمن شما اگر منطق و ساز و کار تابلو را بدانید نیازی به حفظ کردن اسم ترمینالها ندارید، چرا که مشابه هستند با اسامی گوناگون هرچند که در اثر کار زیاد ملکه ذهنتان می شود.تا عیب یابی برای شما و دیگر همکاران بعد از شما ساده باشد. مثلا” سیم کشی قفل دربها با یک رنگ و سیم کنتاکت دو شاخ با رنگی دیگر و …….

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید.